En defensa de l’Ebre

Després de gairebé 10 anys, el Govern espanyol torna a aprovar un pla anomenat: Pla Hidrològic de la Conca de l’Ebre. Aquest pla suposaria la mort del Delta: el seu règim de cabals ambientals, nous regadius i la construcció de fins a una cinquantena de nous embassaments.

Per aquest fet, l AEiG Alverna donem suport a la manifestació i convidem a tothom a assistir el dia 7 de febrer.

940938_921170081294258_7221316459398651431_n manifestacio-ebre-7-2-2016