EQUIP DE CAPS

Amic Invisible 2017

Aquest any l’Equip d’Agrupament està format per:

Laura Piñol: Cap d’agrupament

Lídia Larrañaga: Responsable pedagògica

Albert Villarroya: Secretari

Arnau Estivill: Tresorer

Els caps de Castors i Llúdrigues són:

La Berta, la Lídia, la Marina, la Miren i el Roger.

Els caps de Llops i Daines són:

L’Alvaro, l’Arnau, l’Èlia, l’Esteve, la Laura Mariné i la Marta Fabregas.

Els caps de Ràngers i Noies Guies són:

L’Aina, el Diego, el Jaume, la Marta Lyn i la Mireia.

Els caps de Pioners i Caravel·les són:

La Clara, la Laura Piñol, la Núria, el Pere Joan i el Xavi.

Els animadors de Truc són:

La Carla i l’Alex de Truc 1 i l’Albert de Truc 2.

Aquest any no hi ha ningú a l’equip de suport.