EQUIP DE CAPS

Excursió de caps 2019-2020

Aquest any l’Equip d’Agrupament està format per:

Laura Piñol Gelabert: Cap d’Agrupament

Lídia Larrañaga de Bofarull: Responsable Pedagògica

Núria Salvador Solé: Secretària

Arnau Estivill Guasch: Tresorer

Les caps de Castors i Llúdrigues són:

La Berta, l’Esteve, la Laura Mariné, la Marta Lyn i el Pep.

Les caps de Llops i Daines són:

El Diego, el Gerard, el Jaume, la Marina i la Miren.

Les caps de Ràngers i Noies Guies són:

L’Álvaro, l’Iñaki, la Mireia, la Núria i l’Ona.

Les caps de Pioners i Caravel·les són:

L’Aina, el Genís, la Lídia, el Pere Joan i el Roger.

Les animadores de Truc són:

La Laura Piñol de Truc 1 i la Carla i l’Alex de Truc 2.

A l’equip de suport hi ha l’Arnau.