UNITATS

Els Castors i les Llúdrigues som els nens i les nenes que tenim de 6 a 7 anys.
El color que ens representa és el taronja i som els més petits de l’Agrupament!

Els Llops i Daines som els nens i les nenes que tenim entre 8 i 10 anys.
El nostre color és el groc!

Els Ràngers i les Noies Guia tenim entre 11 i 13 anys,
i ens representa el color blau!

Els Pioners i les Caravel·les som els joves que tenim entre 14 i 16 anys.
El color que ens representa és el vermell!

Els Trucs som els joves que tenim entre 17 i 18 anys.
Som els més grans de l’Agrupament i ens representa el color verd!