PREINSCRIPCIONS

Les preinscripcions pel curs 2022/2023 estan tancades.

Les preinscripcions pel curs 2023/2024 s’obriran en aquesta pàgina web a partir de l’1 de juliol de 2023.

Per una millor qualitat pedagògica i per temes legals, les unitats estan limitades a 24 nens/es. Per això ens hem vist obligats a adoptar un mètode d’inscripcions més selectiu i formal.

Després d’aquest període de preinscripció, els caps decidiran els nens/es que finalment entren seguint només 4 criteris:

  • Té total preferència la gent que ja formava part de l’Agrupament.
  • Es seguiran criteris d’edats i sexes per aconseguir unitats equilibrades.
  • Tenen preferència els germans dels nens que ja formen part de l’Agrupament.
  • Es tindrà certa consideració pels fills i filles d’ex-caps de l’Agrupament.

No es té en compte l’ordre de preinscripció, no existeix cap tipus de llista d’espera.