DRETS D’IMATGE

Aquest document només l’han de lliurar els infants i joves nous a l’agrupament.

Nosaltres el guardem a l’arxiu del cau, serveix per cada any i el guardem tot i que el nen o nena es doni de baixa de l’agrupament.

Descarrega el full autorització drets d’imatge

Cal donar consentiment (o no donar-ne) per a l’ús de la imatge del fill/a, tutelat/ada (Llei 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge) per a ser difosa en pàgines web de MEG, les seves pàgines de xarxes socials, filmacions destinades a difusió pública, i fotografies per a revistes o publicacions de MEG o de l’àmbit de l’escoltisme i el guiatge.