Bases a seguir per a l’atorgament de l’1% dels ingressos de l’AEiG Alverna i la Demarcació de Tarragona curs 14-15

Casal Sageta de Foc de Tarragona

Les reformes del local del Casal Sageta de Foc de Tarragona van rebre l’1% de l’AEiG Alverna el curs 13-14

Convocatòria oberta per a què es presentin projectes per rebre la donació de l’1% dels ingressos tant de l’AEiG Alverna com de la Demarcació de Tarragona pel curs 14-15

 

Què s’ha de lliurar?
Una descripció detallada del projecte que inclogui tant la descripció de l’entitat que el du a terme i totes les entitats que hi col·laboren, com també el pressupost del projecte. Una persona representant del projecte l’exposarà a la TASA (taula de secretaris i administradors), si així ho demanen els membres de la taula, per aclarir-ne tots els dubtes que es puguin plantejar.

 

Quins són els criteris i prioritzacions?

  •  Es prioritzaran projectes externs al moviment duts a terme per entitats sense ànim de lucre que segueixin la línia ideològica i de valors de MEG.
  •  L’àmbit d’actuació del projecte serà preferentment el de la Demarcació.
  •  Es valoraran els projectes de nova creació davant dels projectes ja plenament consolidats.
  •  S’escolliran preferentment projectes en els que la quantia de la donació pugui tenir certa incidència i sigui clarament una ajuda important per a la realització del projecte.

 

La data límit de presentació de les propostes serà diumenge 31 de maig de 2015 i s’efectuarà virtualment enviant el projecte a tarragona@escoltesiguies.cat.