La Tabacalera un espai per a tothom

Aquest passat dissabte vam fer cau a la Tabacalera per donar suport a la plataforma Oppida. Aquesta organització vetlla per la reutilització dels espais buits de la ciutat i l’autogestió d’aquests per les entitats que en vulguin fer ús. Denuncien que hi ha moltes entitats a Tarragona que no tenen una seu per a poder realitzar la seva activitat i que no existeix un espai per a que entre elles es puguin crear sinèrgies. Per altra banda, proposen un espai social i cultural que enriqueixi la ciutat i demana que els espais públics estiguin al servei de les persones.

#totsalatabacalera
#traiemlapols

Per més informació aquí.